Aby si nás příroda zase oblíbila.

Zelené produkty

Většina Čechů chce žít a nakupovat zodpovědně.

Udržitelnost je velmi komplexním tématem, a ne vše lze změnit najednou. Snažíme se však dělat malé kroky co nejrychleji a vy je můžete dělat s námi. Ať už jde o obaly, produkty, zdravý životní styl, nebo životní podmínky zvířat. Aby si nás příroda znovu oblíbila, je čas na Plán B. Každý krok se počítá, abychom udrželi v dobré kondici sebe i planetu.

Prostřednictvím privátní značky BILLA regionálně podporujeme producenty v regionech, kde působíme, čímž kromě jiného snižujeme emisní stopu našich výrobků.

Ochrana zdrojů a biodiverzity

Zajímají nás ale také podmínky, za kterých produkty vznikají. Proto v naší nabídce narůstá počet produktů s certifikacemi, které zajišťují, že produkty vznikají za etických podmínek pro pracovníky, jejich produkce neohrožuje biodiverzitu, životní prostředí a životní podmínky zvířat.

Ochrana zdrojů a biodiverzity
česnek
otazník
rajče paprika

Je pro vás důležité, aby potraviny a výrobky, které nakupujete, vznikaly za etických podmínek a byly šetrné k životnímu prostředí?

Podívejte se, s jakými udržitelnými certifikacemi se můžete nejčastěji setkat.

Energie

Životní podmínky zvířat

Animal Welfare

Důstojné podmínky zvířat jsou pro nás důležité. S našimi dodavateli aktivně spolupracujeme na řešeních, která zlepšují životní podmínky zvířat a respektují jejich přirozené potřeby.

Konec vajec z klecových chovů

Aktuálně již 60 % vajec v BILLA z klecových chovů nepochází, protože jsme se jako první z klasických řetězců zavázali, že jejich prodej ukončíme již v roce 2023.

Energie
Energie

Zdravý životní styl

Postupným snižováním obsahu cukru a soli u vybraných produktů privátních řad chceme propagovat vyvážené stravování. S radostí jsme začali spolupráci s nutriční specialistkou Terezou Havlínovou. Její tipy pro zdravé vaření a stravování najdete zde.

Obaly a cirkulace zdrojů

Obaly chrání potraviny... a vše ostatní.

Díky tomu nevzniká potravinový odpad, který je dalším závažným problémem. Spotřeba obalů je skutečně nadměrná, proto podnikáme kroky, které zajistí maximální využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů, snižování spotřeby obalů, a v neposlední řadě podporujeme obaly opakovaně použitelné.

Energie
Energie

Celopapírové sáčky na pečivo

Další novinkou, kterou zavádíme jako první obchodní řetězec V Česku jsou celopapírové sáčky na pečivo, které obsahují 50 % recyklovaného papíru, díky čemuž šetříme zdroje a energie. Samozřejmostí je certifikace FSC. A pro naše zákazníky je tak nově velmi jednoduché tyto sáčky vytřídit, jelikož patří do kontejneru na papír. Eliminací plastového okna navíc ušetříme až 18 tun zbytného plastu.

reSáček

Resáčky

reTaška

Retašky

Sáčky na pečivo

Sáčky na pečivo

Lahve Clever

Lahve Clever

Okurky

Okurky

Kromě recyklace a znovupoužití plastů se zaměřujeme také na jejich omezování. V roce 2020 jsme u plastových lahví Clever ušetřili jejich ztenčením 12 tun plastu. České okurky České farma nově dodáváme bez plastové fólie, čímž ušetříme skoro 1,5 tuny plastu bez toho, aniž bychom výrazněji zkrátili jejich životnost.

reTaška

Jsou papírové tašky skutečně ekologické?

Na podzim roku 2019 jsme se odhodlali k poměrně odvážnému kroku a vyřadili z prodeje papírové tašky. Plastová taška, je-li užívána opakovaně, správně vytříděna a recyklována, má výrazně nižší ekologickou stopu než papírová či bavlněná. Na druhou stranu si uvědomujeme závažnost plastového odpadu v přírodě, proto už teď společně s námi můžete podnikat řadu kroků ke snížení jeho spotřeby.

Zaměření se na recyklovatelnost obalů a využívání již recyklovaných materiálů pro výrobu nových je v současné době tím nejefektivnějším krokem, jak minimalizovat jejich dopady na životní prostředí.

Michaela Česneková Manažerka pro klíčové zákazníky EKO-KOM
Michaela Česneková

Otestujte si své znalosti

čára
Otázka 1/6
 • Kolik tun plastu vylovených z oceánu jsme v BILLA použili na výrobu re-tašek?
 • Pro výrobu našich žlutých odnosných tašek bylo z oceánu vyloveno 15 tun plastového odpadu. Snížili jsme díky tomu množství plastů, které tvoří v oceánech takzvané „plastové ostrovy“. Ten největší je v Tichém oceánu a je velký jako Francie, Španělsko a Německo dohromady. Pravidelným používáním retašek přispějete nejen k čistšímu oceánu, ale předejte tak i vzniku dalšího plastového odpadu. Vlastnosti plastů vylovených z oceánu samozřejmě i nadále sledujeme, a osvědčí-li se dlouhodobě, chceme tento unikátní zdroj využít i v dalších oblastech našeho podnikání.
 • Kolik procent lidí se domnívá, že papír je nejekologičtějším obalem?
 • Pro výrobu papíru je používána celulóza ze stromů. Jeho výroba a transport jsou také velmi energeticky náročné. V Bille proto nenajdete papírové tašky, ale pouze ty z recyklovaných plastů, které jsou v tomto ohledu ekologičtější. Jejich opakovaným použitím potom jejich ekologickou stopu nadále snižujete. I z toho důvodu preferujeme v případě papírových obalů recyklované a plně recyklovatelné obaly s patřičnými ekologickými certifikacemi. Třeba naše sáčky na pečivo, které lze třídit do papírového odpadu včetně průsvitného okénka z celulózy.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR běžně recyklují.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR nerecyklují spíše výjimečně. Jejich recyklace je finančně nákladná a výkupní cena recyklátu s ohledem na jejich minimální gramáž velmi nízká. Často tak končí ve spalovnách, či v horším případě na skládkách a volné přírodě. Omezíte-li jejich používání, přírodě značně pomůžete. S námi můžete prostřednictvím používání resáčků snížit spotřebu těch jednorázových, kterých průměrný český zákazník ročně spotřebuje až 400 kusů. V celkovém objemu se v našich prodejnách ročně spotřebuje tolik mikrotenových sáčků, kolik by obepnulo zemský rovník hned dvakrát!
 • Kolik plastu by se ušetřilo, kdyby 30 % zákazníků BILLA přestalo používat jednorázové plastové sáčky a nahradilo je resáčky?
 • Uvědomujeme si, kolik plastového odpadu vzniká. Nejčastěji však obal prodlužuje trvanlivost a čerstvost a chrání produkt při přepravě, nevzniká tak díky němu odpad potravinový. Velké množství obalů ale můžeme nahradit lépe recyklovatelnými a analyzujeme i produkty, kde je lze zrušit úplně. Vy nám můžete ale pomoci už dnes, jen na taškách a sáčcích můžeme společně ušetřit ročně desítky tun mnohdy zbytného plastového odpadu.
 • V kolika procentech nákupů aktuálně zákazníci používají resáčky nebo nepoužijí žádný sáček?
 • Každý ušetřený kus se počítá. Protože víme, že i vám na přírodě záleží, uvedli jsme v roce 2020 do prodejen resáčky, se kterými můžete pomoci spotřebu jednorázových plastů snížit. Ty už používají dvě procenta z vás! Věřte nebo ne, i to je na začátek dobrý výsledek. Nezapomínejte resáčky doma a inspirujte každým nákupem i ostatní zákazníky.
 • Kolik vytříděného plastového odpadu je v ČR ročně recyklováno?
 • Jen třídění odpadu již nestačí, protože jeho objem dlouhodobě narůstá a je proto lepší mu v některých případech zcela předcházet. O řadu plastů není na zpracovatelském trhu zájem, a tak se nejčastěji recyklují plastové PET lahve, některé druhy transparentních fólií či pevných průhledných obalů, dále tzv. „kelímkovina“ či pevné obaly z drogistického zboží. K recyklaci a dalšímu využití míří v průměrně pouze 30 % všech vytříděných plastů. I tak je velmi důležité odpad třídit! Dlouhodobě proto ve spolupráci s dodavateli pracujeme na snižování prodeje produktů balených v obtížně recyklovatelných obalech a přinášíme řešení, díky kterým můžete pomoci se snížením spotřeby obalů i vy – naši zákazníci.
 • Tvoje úspěšnost je%